دریافت فرم های ثبت نام

تعهدنامه حراست : دانلود فایل pdf دفترچه ثبت نام : دانلود فایل pdf قوانین و مقررات عمومی نمایشگاه : دانلود فایل pdf

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606