تاریخ برگزاری نمایشگاه

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX2024) از تاریخ 2 لغایت 5 بهمن ماه سال 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606